CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Saturday, 17 June 2017

Prezentacja rezultatów projektu

Dobiegła końca nasza przygoda z projektem "Lessons for present, lessons for future" finansowanym ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. W środę 14 czerwca odbyła się publiczna prezentacja rezultatów projektu. Oprócz nauczycieli i uczniów naszego gimnazjum uczestniczyli w niej zaproszeni goście - dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie lokalnych szkół: szkoły podstawowej nr 9 i 23, Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół Architektoniczno - Budowlanych i dyrektor nowo powstającego w naszej szkole IX Liceum Ogólnokształcącego. Szkolny koordynator projektu, Pani Joanna Janas-Sajdak opowiedziała o założeniach projektu, a następnie zaprezentowała jego efekty: publikację zawierającą opracowane scenariusze lekcji, stronę internetową www.lessonsforfuture.com, na której znajdują się wszystkie scenariusze, materiały uzupełniające do scenariuszy, inne materiały i prezentacje, jakie powstały w trakcie trwania projektu, a także pełna wersja filmu dokumentalnego, który stanowi pamiętnik projektu. 
Po zaprezentowaniu krótszej wersji dokumentu, o projekcie opowiedzieli uczniowie szkolnego zespołu Erasmus+. Wspominali wyjazdy, poznanych ludzi i wszystko czego się nauczyli. 


Wszyscy mamy poczucie, że uczestniczyliśmy w wyjątkowym przedsięwzięciu i zgadzamy się ze sloganem programu: Erasmus+ zmienia życie:) 
Gorąco zachęcamy do odwiedzania strony www.lessonsforfuture.com i korzystania z efektów naszej pracy.

No comments:

Post a Comment