CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Sunday, 29 October 2017

Rezultaty projektu

„Jesteśmy jedynymi żywymi istotami, które nie tylko są w stanie z entuzjazmem coś sobie wymyślić, lecz potrzebują do tego wspólnoty”…”…im więcej ludzi bierze udział w danym przedsięwzięciu, tym wspanialsze lub bardziej szalone staje się to, co wspólnie stworzą. Gdyby tak nie było, nikt nie wszedłby na szczyty Himalajów”. 
Ten cytat z książki ”Kim jesteśmy, a kim moglibyśmy być” autorstwa dr Geralda Hüthera doskonale podsumowuje nasz projekt. Dzięki współpracy udało nam się stworzyć coś wyjątkowego - publikację z wybranymi innowacyjnymi scenariuszami lekcji na temat
II Wojny Światowej, Holokaustu i Hiszpańskiej Wojny Domowej oraz stronę internetową, na której dostępne są wszystkie scenariusze oraz dodatkowe stworzone przez na materiały.


www.lessonsforfuture.com

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia naszej strony!  

Saturday, 17 June 2017

Prezentacja rezultatów projektu

Dobiegła końca nasza przygoda z projektem "Lessons for present, lessons for future" finansowanym ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. W środę 14 czerwca odbyła się publiczna prezentacja rezultatów projektu. Oprócz nauczycieli i uczniów naszego gimnazjum uczestniczyli w niej zaproszeni goście - dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie lokalnych szkół: szkoły podstawowej nr 9 i 23, Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół Architektoniczno - Budowlanych i dyrektor nowo powstającego w naszej szkole IX Liceum Ogólnokształcącego. Szkolny koordynator projektu, Pani Joanna Janas-Sajdak opowiedziała o założeniach projektu, a następnie zaprezentowała jego efekty: publikację zawierającą opracowane scenariusze lekcji, stronę internetową www.lessonsforfuture.com, na której znajdują się wszystkie scenariusze, materiały uzupełniające do scenariuszy, inne materiały i prezentacje, jakie powstały w trakcie trwania projektu, a także pełna wersja filmu dokumentalnego, który stanowi pamiętnik projektu. 
Po zaprezentowaniu krótszej wersji dokumentu, o projekcie opowiedzieli uczniowie szkolnego zespołu Erasmus+. Wspominali wyjazdy, poznanych ludzi i wszystko czego się nauczyli. 


Wszyscy mamy poczucie, że uczestniczyliśmy w wyjątkowym przedsięwzięciu i zgadzamy się ze sloganem programu: Erasmus+ zmienia życie:) 
Gorąco zachęcamy do odwiedzania strony www.lessonsforfuture.com i korzystania z efektów naszej pracy.

Wednesday, 7 June 2017

Prezentacja rezultatów projektu

14 czerwca o godzinie 10.00 w Gimnazjum nr 9 odbędzie się prezentacja rezultatów projektu "Lessons for present, lessons for future" - książki, strony internetowej i filmu dokumentalnego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zespół Erasmus+ znów w Warszawie

W poniedziałek uczniowie szkolnego zespołu Erasmus+ po raz kolejny odwiedzili Warszawę. Tym razem odwiedziliśmy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, gdzie odbyliśmy spacer po wystawie stałej ukazującej historię ludności Żydowskiej na ziemiach polskich od średniowiecza aż do współczesności. Dowiedzieliśmy się dlaczego to właśnie w Polsce zamieszkiwała największa społeczność Żydowska, która przez wieki wpływała na wszelkie przejawy życia. 


Po zwiedzeniu Muzeum udaliśmy się na spacer po Starym Mieście i do Łazienek Królewskich.


Niestety była to już ostatnia wycieczka realizowana w ramach projektu "Lessons for present, lessons for future", gdyż nieubłaganie zmierza on do końca. Niemniej jednak pozostają nam piękne wspomnienia, wiedza jaką zdobyliśmy dzięki udziałowi w projekcie oraz przyjaźnie.

Friday, 2 June 2017

Uczniowie szkolnego zespołu Erasmus+ w Urzędzie Miasta

30 maja uczniowie szkolnego zespołu Erasmus+ odwiedzili Urząd Miasta  w Sosnowcu, gdzie spotkali się z Prezydentem Miasta Sosnowca, panem Arkadiuszem Chęcińskim oraz Pełnomocnikiem ds. Edukacji w Sosnowcu, panem Zbigniewem Byszewskim. Uczniowie zaprezentowali efekty pracy swojej i nauczycieli w projekcie "Lessons for present, lessons for future" oraz podarowali obu panom egzemplarze książki z opracowanymi scenariuszami lekcji.
Wizyta gimnazjalistów w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie i spotkanie z Ocaloną z Holokaustu

10, 17, 22 i 26 maja wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu odwiedzili Żydowskie Muzeum Galicja. Uczniowie zwiedzili wystawę stałą "Śladami pamięci. Współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Polski", dzięki której mogli poznać bogactwo i różnorodność żydowskiego życia, które istniało na terenie południowej Polski przed Zagładą, zarówno w dużych miastach jak Kraków, ale także w miasteczkach i wsiach.

 Zwiedzanie rozpoczęło się krótkim wprowadzeniem do tematu przez panią przewodnik.
Następnie uczniowie pracowali w grupach ze specjalnie przygotowanymi materiałami i prezentowali wyniki swojej pracy. Dzięki temu mogli lepiej zapoznać się z poszczególnymi elementami wystawy i omawianymi zagadnieniami.

Jednak najważniejszym punktem programu naszych wycieczek było spotkanie z Ocaloną z Holokaustu. Osobiste spotkanie ze Świadkiem historii jest zawsze najbardziej wzruszającym i zapadającym w pamięć wydarzeniem.


Wycieczki zrealizowane zostały w ramach projektu "Lessons for present, lessons for future" finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.