CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Tuesday, 27 December 2016

Wizyta klas trzecich w centrum edukacyjnym IPN Katowice

W listopadzie wszyscy uczniowie klas trzecich odwiedzili "Przystanek historia" - centrum edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i wzięli udział w specjalnych zajęciach przygotowujących ich do wizyty w Miejscu Pamięci i Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
To już drugi rok z rzędu, kiedy uczniowie naszego gimnazjum odwiedzają IPN, aby lepiej przygotować się do wizyty w muzeum.

.

Sunday, 11 December 2016

Spotkanie w Casale w Kurierze Miejskim Sosnowiec


Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Casale Monferrato

W terminie od 28 do 30 listopada 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowe w ramach projektu „Lessons for present, lessons for future” finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II było reprezentowane przez szkolnego koordynatora projektu, panią Joannę Janas-Sajdak oraz panią Joannę Popławską-Kozłowską i panią Beatę Grzywę. Było to przedostatnie spotkanie w ramach projektu, a jego głównym celem było omówienie najważniejszych kwestii związanych z publikacją opracowanych scenariuszy lekcji, omówieniem produkcji filmu dokumentalnego, który stanowić będzie pamiętnik projektu, przedstawienie scenariuszy na temat ”Pamięć historyczna, a język totalitarnych ruchów w Europie” oraz omówienie ostatniego spotkania w Elche.

 Spotkanie rozpoczęło się uroczystą ceremonią, podczas której uczestnicy powitani zostali przez Dyrektor szkoły Panią Nicolettę Berrone przedstawicielkę wydziału edukacji w Casale Monferrato oraz chór złożony z uczniów i nauczycieli.
 

Po powitaniu odbyło się spotkanie z Panem Jacques Pion, niezależnym fotografem francuskim, który wraz uczniami IS Leardi wykonał projekt „Mur”. Podczas spotkania obejrzeliśmy fotografie uczniów, które stanowiły podstawę do refleksji na temat praw człowieka.

 
Następnie odbyła się rozmowa na temat praw człowieka we Włoszech i Europie z przedstawicielami Stowarzyszeń „Migrantes” i „Eforum”, podczas której przedstawiono wystawę na temat imigracji: „… kradną nam pracę, nasza historia / i nasza historia…”.

 
Kolejnym punktem programu było spotkanie związane z zarządzeniem projektem, podczas którego omówione zostały kwestie związane z publikacją książki i filmem dokumentalnym.


W kolejnym dniu odbyła się wycieczka do Mediolanu, gdzie uczestnicy spotkania odwiedzili Memorial „Peron 21.”, miejsce pamięci poświęcone Shoah, znajdujące się w podziemiach mediolańskiego Dworca Centralnego, skąd deportowano Żydów do obozów zagłady.


Ostatni dzień spotkania rozpoczął się od krótkiej wizyty w redakcji gazety Il Monferrato. Pozostała część dnia poświęcona była prezentacji scenariuszy lekcji oraz omówieniu ankiet ewaluacyjnych.


Monday, 14 November 2016

"Różne światy - jedna historia" - uczniowie naszego Gimnazjum w Muzeum Zamek Sielecki i Pałac Schoena

W listopadzie wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu odwiedzili Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki, gdzie zwiedzili wystawę „Różne światy – jedna historia. Dzieje ludności Żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim.” Uczniowie wysłuchali opowieści o życiu społeczności żydowskiej w Sosnowcu przed i podczas II wojny światowej, obejrzeli zdjęcia z tego okresu, a także wzięli udział w projekcji filmu dokumentalnego „Pamiętnik Rutki Laskier”. 

Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat społeczności żydowskiej na terenie Sosnowca aż do momentu Zagłady podczas II wojny światowej również podczas lekcji muzealnej w Muzeum Pałac Schoena „Wspominając sąsiadów – o sosnowieckich żydach”. Uczniowie rozmawiali na temat stosunków polsko - żydowskich przed i podczas wojny, a także o naszych stosunkach z mniejszościami etnicznymi dzisiaj. Obie wizyty w muzeach realizowane były w ramach projektu Unii Europejskiej Erasmus+ „Lessons for present, lessons for future”.

Wednesday, 2 November 2016

Wycieczka do Fabryki Schindlera

27 października uczniowie szkolnego zespołu Erasmus+ oraz uczniowie, którzy w zeszłym roku szkolnym uczestniczyli w Projekcie Pamięć odbyli kolejną ciekawą lekcję historii na temat II Wojny Światowej. Tym razem odwiedziliśmy miejsce pamięci Muzeum Fabryka Schindlera w Krakowie, gdzie między innymi poznaliśmy historię Oskara Schindlera, Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, który w tejże fabryce uratował ponad tysiąc Żydów. Spacerowaliśmy ulicami Krakowa w czasie okupacji, przez okna tramwaju oglądaliśmy sceny z życia miasta, przeciskaliśmy się wąskimi ulicami getta i zaglądaliśmy do ciasnych mieszkań, w których mieszkali Żydzi słuchając niezwykle ciekawej opowieści naszych przewodniczek.


Po drodze do Muzeum  odwiedziliśmy także kwaterę główną Generalnego Gubernatora Hansa Franka, czyli Zamkek na Wawelu.  

Friday, 23 September 2016

Wymiana Uczniów w Siilinjarvi 12 - 16 września 2016 r.

Kolejna wymiana uczniów realizowana w ramach projektu "Lessons for present, lessons for future" już za nami. Tym razem pięciu uczniów naszego gimnazjum Igor Pajkert, Krzysztof Kaczmarzyk, Maks Zapisek, Dominik Rendchen i Mateusz Starczynowski, pod opieką Pani Joanny Janas-Sajdak i Pani Anny Badek odwiedziło Siilinjärvi, w Finlandii, gdzie mieści się jedna ze szkół partnerskich - Ahmon Koulu. Wymiana jak zwykle finansowana była ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy 10 września na lotnisku w Krakowie.


Na lotnisku w Kuopio bardzo ciepło przywitali nas uczniowie, rodzice i nauczyciele z transparentem w języku polskim.
Program spotkania był bardzo napięty. Wizyta rozpoczęła się oficjalnym powitaniem przez dyrektora szkoły oraz koordynatorów projektu, podczas którego, w  imponującej  auli, mieliśmy ogromną przyjemność posłuchać przepięknych tradycyjnych fińskich piosenek w wykonaniu uczniów i nauczycielki muzyki  czyli  Muzy, jak  nazywają  panią  …..wszyscy  w  szkole. 


W tym dniu przedstawiono nam również prezentację na temat fińskiego systemu edukacji oraz zapoznano nas z rozwiązaniami stosowanymi w fińskich szkołach.Następnie uczniowie udali się na półgodzinną przerwę sportową, a nauczyciele mieli możliwość porozmawiania  w pokoju nauczycielskim. Kolejnym punktem programu były prezentacje uczniów z każdej szkoły partnerskiej na temat „Co robić, aby nie pozostać obojętnym?”. Uczniowie naszego gimnazjum zaprezentowali krótką acz  bardzo  wymowną   scenkę teatralną. 


Po prezentacjach uczniowie wraz ze swoimi opiekunami udali się do domów, a nauczyciele na spotkanie związane z zarządzaniem projektem, podczas którego omówiony został  plan kolejnego  spotkania  we Włoszech,   kształt  raportu   końcowego  oraz kolejność  prac nad jednym z produktów projektu – film dokumentalny.


Kolejny dzień rozpoczęliśmy od udziału w wykładzie Pani Laury Ekholm, doktor z Wydziału Nauk Politycznych i Ekonomicznych, Historii Społecznej i Ekonomicznej Uniwersytetu w Helsinkach na temat „Do kogo należy przeszłość: refleksja na temat historii Żydów w Finlandii”. 


Po pierwszej części wykładu uczniowie udali się na lekcje muzyki i plastyki, a nauczyciele wzięli udział w drugiej części wykładu na temat: ”Czy Europa może nie być Chrześcijańska?”. 
Następnie Pan Oula Silvennoinen, profesor Historii Europejskiej na  Wydziale Filozofii, Historii, Kultury i Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Helsinkach przedstawił wykład na temat: „Kryzys i wyzwanie: Holokaust i Fińska Demokracja”, który przybliżył nam historię okresu II wojny światowej w Finlandii.


Po lunchu obejrzeliśmy  etiudę   teatralną w wykonaniu uczniów Ahmo, która dotyczyła kwestii okoliczności  powodujących  wykluczenie oraz kondycji psychicznej outsiderów. 


Następnie, podczas kolejnego wykładu profesora Silvennoinen,  zastanawialiśmy się nad znaczeniem przeszłości w „ post-faktualnym” świecie, a dzień zakończyliśmy wizytą w Muzeum - Szpitalu i Stajni w Harjamäki.W środę, podczas trzygodzinnego szkolenia, mieliśmy możliwość zapoznać się z zasadami stosowania sprawiedliwości naprawczej i mediacji rówieśniczej ( praktyki rozwiązywania problemów uczniów przez nich samych) regularnie stosowanej w szkołach w Finlandii. Szkolenie przeprowadzone zostało przez praktyka, Panią Maiję Gellin, na co dzień pracującą  jako  mediator. Równolegle  z  nami  uczniowie  również poznawali zasady stosowania tej metody rozwiązywania konfliktów w praktyce. 


  Po lunchu nasi  podopieczni  udali się na lekcję gotowania, podczas której uczyli się wypiekać tradycyjne fińskie bułeczki, a nauczyciele omawiali sprawy związane z realizacja projektu.
Słoneczne  popołudnie  spędziliśmy na kempingu w Ruokoniemi, nad brzegiem malowniczego jeziora, gdzie uczniowie integrowali się biegając  po  lesie   w poszukiwaniu  tajemniczej  rzeczy, potem  grali  w  siatkówkę,  odbyli  pasjonujący  międzynarodowy  mecz  w  piłkę  nożną, okupowali  rożen  i  piekli  na  patykach  i  na  patelni   fińską specjalność  - tradycyjne naleśniki smażone na ogniu.

W czwartym dniu naszej wizyty odwiedziliśmy Kuopio, gdzie Katja Hedberg, dziennikarka i  kurdyjski imigrant Yaksan Shakir przedstawili nam poruszającą prezentację zatytułowaną: ” Wyobraź sobie, że nie ma praw człowieka” , podczas której przybliżyli nam problemy kobiet mieszkających w Republice Konga oraz problemy imigrantów w krajach europejskich.


Następnie udaliśmy się do Muzeum Kuopio, gdzie obejrzeliśmy tradycyjna zabudowę fińską z XVIII i XIX wieku i do Muzeum Kościoła Ortodoksyjnego. 
Zwieńczeniem wycieczki do Kuopio był rejs statkiem po bajecznym jeziorze otaczającym miasto, podczas  którego  mogliśmy jedynie  pozazdrościć  mieszkańcom  miasta  osiedlonym  na  wyspach  i  wzdłuż  brzegów  jeziora   ich  wspaniałej  przyrody.W ostatnim dniu  pobytu uczestniczyliśmy w specjalnym programie odbywającym się w szkole na temat: „Uczenie się od innych kultur”, którego celem było przybliżenie uczniom problemów imigrantów. Dla nauczycieli był to  także  kolejny dzień pracy nad zadaniami projektowymi. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali  przygotowane przez siebie szkice  kolejnej lekcji, która  będzie  dotyczyć  problemu OBOJĘTNOŚCI.


W tym samym czasie uczniowie uczestniczyli w zabawach sportowych i przyjęciu pożegnalnym przygotowanym  w  szkole  przez naszych gospodarzy. Kiedy  po  raz  ostatni  nasi  podopieczni  udali  się  do  domów  swoich  fińskich  rodzin  my  także  zostaliśmy  zaproszeni  na  pożegnalną kolację  do niezwykle   gościnnego  domu  fińskiej  koordynatorki projektu,  oczywiście  z  sauną  nad  jeziorem.   Niestety nasza wizyta nieubłaganie dobiegła końca i w sobotę wczesnym rankiem pożegnaliśmy Finlandię po raz ostatni podziwiając  jej zapierającą dech przyrodę z okien samolotu...Było to kolejne niezapomniane spotkanie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Pozostały wspomnienia przepięknych chwil spędzonych w międzynarodowym towarzystwie i grono nowych przyjaciół. 

Joanna Janas-Sajdak, Anna Badek

Friday, 26 August 2016

Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego

23 czerwca uczniowie szkolnego zespołu Erasmus+ w ramach upowszechniania wiedzy o II wojnie światowej i Holokauście i w nagrodę za kolejny rok pracy na rzecz projektu odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Wycieczka stanowi jeden z elementów realizacji projektu  "Lessons for present, lessons for future" i ufundowana została z funduszy programu Unii Europejskiej Erasmus+. 


Korzystając z okazji odwiedziliśmy także Łazienki Królewskie. Dla niektórych uczniów była to pierwsza wizyta w stolicy.Thursday, 26 May 2016

"Projekt Pamięć" (The Memory Project) w Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II

W marcu i kwietniu 2016 r. uczniowie klasy Ib naszego gimnazjum pod kierunkiem Pani Małgorzaty Pełki i Pani Joanny Janas-Sajdak zrealizowali ”Projekt Pamięć” ( The Memory Project), projekt edukacyjny dotyczący Holokaustu i drugiej wojny światowej, łączący historię ze sztuką. Projekt został zrealizowany dzięki uprzejmości Pani Roz Jacobs, amerykańskiej malarki, która wraz z Panią Laurie Wiesman są autorkami projektu oraz dzięki pomocy Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.

Celem projektu było zapoznanie uczniów z podstawowymi faktami dotyczącymi Holokaustu i II wojny światowej oraz łączenie przez uczniów wydarzeń historycznych z przeżyciami własnej rodziny. Jednym z zadań uczniów było przeprowadzenie wywiadu z osobą z rodziny lub społeczności lokalnej na temat przełomowych doświadczeń w życiu tej osoby. Wielu uczniów odkryło w swojej rodzinie ciekawe historie z okresu II wojny światowej, które pozwoliły im w zupełnie nowy sposób spojrzeć na swoje babcie, dziadków i pradziadków. Ponadto, uczniowie zastanawiali się nad znaczeniem pamięci, poznawali biografie ofiar Holokaustu, a następnie tworzyli ich portrety węglem drzewnym i pastelami.

Rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu dokumentalnego „Odnaleźć Kalmana”, który ukazywał historię Anny Huberman, matki Roz Jacobs, i jej młodszego brata Kalmana. To właśnie postać wujka Kalmana, którego nigdy nie poznała, była inspiracją dla Roz Jacobs do stworzenia „Projektu Pamięć”. Poznając historię jednej rodziny uczniowie mieli możliwość zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami z okresu II wojny światowej. 
Kolejny krok stanowiło poznanie biografii ofiar Holokaustu, ocalonych z Zagłady, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz narysowanie portretów tych osób za pomocą światła i cienia. Uczniowie mieli również możliwość zastanowić się nad doświadczeniami i podzielić swoimi refleksjami.Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Stworzone przez uczniów portrety posłużyły do stworzenia wystawy, którą uczciliśmy
wybuch Powstania w Getcie Warszawskim.