CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Tuesday, 8 March 2016

Wymiana uczniów w Salonikach

W dniach od 28 lutego do 5 marca 2016 roku pięć uczennic: Alicja Kosiec, Marlena Żejmo, Wiktoria Karbowniczek, Karolina Kotwicka i Małgorzata Kowalska pod opieką  koordynatorki projektu pani Joanny Janas-Sajdak i pani Marioli Baszyńskiej odwiedziło Saloniki w Grecji w ramach realizowanego przez szkołę projektu Erasmus+ „Lessons for present, lessons for future”. 
Po długiej podróży w niedzielę 28 lutego dotarłyśmy do Salonik , gdzie powitała nas piękna słoneczna, wiosenna pogoda.Spotkanie rozpoczęło się uroczystą ceremonią otwarcia w 28 Liceum w Salonikach, podczas której zostaliśmy powitani przez grecką koordynatorkę Theodorę Glaraki, dyrektora szkoły, przedstawicielkę rady rodziców oraz głównego koordynatora projektu Dario Martinez Montesinos. Następnie grupa uczniów przedstawiła krótką sztukę ukazującą losy Victorii Benouzilio, ocalonej z Holokaustu, po której bohaterka przedstawienia przywitała się ze wszystkimi zgromadzonymi. 
Po krótkiej przerwie, podczas której wszyscy nauczyciele mogli bliżej się poznać uczniowie w dwóch  grupach uczestniczyli w grach   poznając się bliżej, a nauczyciele wysłuchali prezentacji na temat greckiego systemu edukacji.


Kolejnym punktem programu w tym dniu był film ze zbiorów Centropy stanowiący wprowadzenie do historii Żydów w Salonikach zatytułowany: „A bookstore in six chapters” oraz prezentacja uczniów szkoły greckiej: „Saloniki moimi oczami”. Po lunchu uczniowie wszystkich szkół przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje na temat Holokaust w sztuce, malarstwie, muzyce, filmie, poezji. Uczniowie Gimnazjum nr 9 przygotowali prezentację „Holokaust w malarstwie”, która została bardzo ciepło przyjęta przez wszystkich uczestników spotkania.


 Wszyscy koordynatorzy zgodnie stwierdzili, że z każdym spotkaniem prezentacje przygotowywane przez uczniów charakteryzują się coraz wyższym poziomem.
Wtorek rozpoczął się wizytą w Urzędzie Miasta Salonik, gdzie przedstawiono nam najważniejsze informacje na temat miasta, najważniejszych atrakcji, współpracy zagranicznej. Mieliśmy również przyjemność spotkać się z zastępcą burmistrza miasta, który serdecznie powitał nas w mieście oraz przedstawił nam plany rozwoju Salonik.Następnie udaliśmy się na zwiedzanie miasta. Mieliśmy możliwość zobaczyć starą fortyfikacje miasta, Łuk Galeriusza znany jako Kamara, Rotundę, Giahounti Hamam, czyli turecką łaźnię. Następnie odwiedziliśmy miejsca związane z historią i kulturą żydowską w Salonikach: Synagogę i Rynek Modiano.Po lunchu odbyło się spotkanie nauczycieli, podczas którego przedstawiciele każdego z partnerów zaprezentowali scenariusze lekcji z jednostki „Kolaboracja”.W środę mogliśmy wysłuchać wykładu dr Hekimoglou, kuratora Muzeum Żydowskiego na temat „Holokaust i Edukacja”, który odbył się na Uniwersytecie Arystotelesa. 


Po wykładzie udaliśmy się do Hortiatis, gdzie w dniu 2 września 1944 żołnierze niemieccy w odwecie spalili żywcem 149 mieszkańców wioski. Po drodze obejrzeliśmy akwedukt, którym do niedawna doprowadzano wodę do Salonik od czasów  Starożytności. Następnie udaliśmy się na spacer po Starym Mieście, po którym odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli związane z zarządzaniem projektem.


W kolejnym dniu odwiedziliśmy Werginę, gdzie mogliśmy obejrzeć Grobowce Królewskie  wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie udaliśmy się do Werii, gdzie w Urzędzie Miasta zostaliśmy przywitani przez burmistrza, a także odwiedziliśmy żydowską dzielnicę tego miasta.W piątek nauczyciele Liceum w salonikach zaprosili nas na przygotowane przez siebie lekcje, podczas których mogliśmy podpatrzeć stosowane przez nich metody nauczania różnych przedmiotów. Następnie obejrzeliśmy prezentację na temat  Grecji przygotowaną przez uczniów IES Tirant lo Blanc z Elche, po której uczniowie udali się na warsztaty podczas w różnych grupach wykonywali prace artystyczne lub uczyli się tradycyjnego tańca greckiego, a nauczyciele omawiali sprawy związane z realizacja projektu. Kolejnym punktem programu był pokaz tańca greckiego przygotowany przez uczniów 28 Liceum zakończony wspólnym wykonaniem Zorby przez wszystkich uczestników spotkania.Wieczorem odbyło się spotkanie pożegnalne, podczas którego greccy uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny zwieńczony dyskoteką.W sobotę rano pożegnaliśmy cudowne, tętniące życiem, słoneczne Saloniki, zachowując piękne wspomnienia oraz nowe przyjaźnie.