CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Tuesday, 11 April 2017

RELACJA Z WYMIANY UCZNIÓW W ELCHE 2 - 10 KWIETNIA 2017

W terminie od 2 do 9 kwietnia odbyło się kolejne, ostatnie już spotkanie nauczycieli i uczniów szkół partnerskich ramach projektu Erasmus+ „Lessons for present, lessons for future”. Miało ono miejsce w siedzibie głównego koordynatora projektu IES Tirant lo Blanc w Elche w Hiszpanii.    
Wcześniej, 31 marca miało miejsce wydarzenie upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej, czyli publiczna prezentacja wydanej przez partnerów projektu książki z innowacyjnymi scenariuszami lekcji na temat II wojny światowej i Holokaustu oraz filmu dokumentalnego. Ze względu na fakt, że w spotkaniu uczestniczył były premier Hiszpanii, Pan José Luis Rodríguez Zapatero, który ze względu na kalendarz mógł być obecny właśnie w tym dniu, musiało się ono odbyć przed planowaną wymianą uczniów. W wydarzeniu tym uczestniczyli koordynatorzy wszystkich szkół partnerskich, burmistrz Elche, wspomniany wyżej Pan Premier oraz Pan Andrés Ajo Lázaro, dyrektor SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) oraz nauczyciele i uczniowie IES Tirant Lo Blanc.
Spotkanie rozpoczęła wizyta Pana premiera Zapatero w szkole, gdzie spotkał się z koordynatorami projektu, nauczycielami, uczniami oraz z prasą.

     

Następnie po krótkim programie artystycznym przygotowanym przez nauczycieli i uczniów organizatora, oraz przemówieniu Pan Premier wręczając dyplomy podziękował uczniom zaangażowanym  w projekt.


Następnie Pan Premier odsłonił tablicę pamiątkową ku pamięci ofiar nietolerancji i niesprawiedliwości.Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej, wszyscy uczestniczy spotkania udali się do Centrum Kongresowego, gdzie miała miejsce publiczna prezentacja książki, strony internetowej, na której dostępne są wszystkie opracowane materiały oraz zwiastunu filmu dokumentalnego.


Po krótkim przemówieniu Pan Premier osobiście wręczył podziękowania oraz egzemplarze książki nauczycielom IES Tirant Lo Blanc oraz koordynatorom wszystkich szkół partnerskich.


Wymiana uczniów rozpoczęła się 2 kwietnia, kiedy to nasz zespół w składzie Dominika Sękowska, Martyna Niżnikowska, Nicol Lipecka, Natalia Kwiatek, Natalia Knapik, Magda Kucia, Julia Migacz, Tymek Masarczyk, Konrad Strzelecki, Daniel Parzych oraz opiekunowie Pani Iwona Janik-Sikora, Pani Małgorzata Pełka oraz Pani Renat Bartoś został serdecznie przywitany na lotnisku w Alicante przez szkolnego koordynatora projektu Panią Joannę Janas-Sajdak oraz uczniów i rodziny goszczące, którzy przygotowali na tę okazję specjalny transparent.Pierwszy dzień wizyty rozpoczęło uroczyste przywitanie w siedzibie organizatora spotkania, po którym uczniowie i nauczyciele udali się na specjalnie przygotowane warsztaty. W tym dniu przedstawiciele Włoch, Turcji, Finlandii i Słowacji  zaprezentowali warsztat na temat „Poznaj mój naród, poznaj moją kulturę, poznaj mnie…”, a przedstawiciele Litwy, Grecji i Polski zaprosili uczniów na warsztat na temat: „Lekcje na dziś, lekcje na przyszłość – prezentacja aspektu projektu”. Dzięki uprzejmości Pani Roz Jacobs i Żydowskiego Muzeum Galicja nasz zespół przeprowadził Projekt Pamięć – Łączenie sztuki z historią, podczas którego uczestnicy zapoznani zostali z najważniejszymi faktami dotyczącymi Holokaustu, mieli możliwość poznać biografie osób, które doświadczyły Holokaustu,  a także narysować ich portret.
Po zakończeniu warsztatów wszyscy udali się na boisko szkolne, gdzie uczniowie z Włoch, Słowacji, Turcji i Finlandii zaprezentowali tańce narodowe.
We wtorek odbyły się kolejne warsztaty. Tym razem Litwa, Grecja i Polska zorganizowały warsztat na temat „Poznaj mój naród, poznaj moją kulturę, poznaj mnie…”, a pozostali partnerzy przybliżyli chętnym tematykę naszego projektu. A oto efekty pracy uczestników naszego warsztatu: 
W tym dniu taniec narodowy zaprezentowali uczniowie z Litwy, Grecji i Polski. Występ naszych uczniów tańczących Poloneza wywołał duże zainteresowanie i gorące owacje.Po lunchu zarówno uczniowie jak i nauczyciele udali się na wycieczkę objazdową po Elche ciuchcią Elche Train. 


Następnie odwiedziliśmy Museo de La Festa, gdzie obejrzeliśmy prezentację na temat Misterium Elche - dwuaktowego sakralnego dramatu o śmierci, wniebowzięciu i ukoronowaniu Najświętszej Marii Panny w języku walenckim, odgrywanego corocznie w dniach 14–15 sierpnia w bazylice św. Marii w Elche, które stanowi Arcydzieło Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości i zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
W środę organizatorzy przygotowali dla wszystkich grę miejską, dzięki której wszyscy uczestniczy spotkania mogli lepiej poznać siebie nawzajem oraz miasto Elche i okolice. Podzieleni na międzynarodowe grupy, przy pomocy naszych gospodarzy wykonywaliśmy przydzielone zadania, świetnie się przy tym bawiąc.Po ukończeniu gry przez wszystkich uczestników oraz rozdaniu nagród zwycięzcom, udaliśmy się wszyscy do muzeum, gdzie obejrzeliśmy film na temat Misterium w Elche przygotowany przez młodych aktorów biorących udział w spektaklu, a także przybliżono nam niuanse techniczne związane z przygotowaniem spektaklu.

Następnie chętni udali się na zwiedzanie Bazyliki Św. Marii.

We czwartek udaliśmy się na zwiedzanie Walencji, gdzie zobaczyliśmy między innymi Katedrę, Giełdę Jedwabiu - jedną z najpiękniejszych gotyckich budowli świeckich w Europie oraz Kościół Św. Mikołaja.
W piątek uczniowie uczestniczyli w lekcjach, nauczyciele mieli możliwość wymienić się doświadczeniami ze swoimi koleżankami i kolegami z Europy.Następnie odbyła sie uroczystość zakończenia, podczas której zaprezentowany został cały film dokumentalny, który stanowi podsumowanie i swoisty pamiętnik projektu.


Wieczorem odbyła się kolacja pożegnalna uczniów, rodziców i nauczycieli, podczas której wręczone zostały certyfikaty uczestnictwa.


W wolnych chwilach zachwycaliśmy się Palmowym Gajem, największym skupiskiem palm w Europie, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Po pełnym wrażeń i emocji tygodniu, w niedzielę nadszedł trudny dzień pożegnania. Uściskom na lotnisku nie było końca, uczniowie wspólnie zaplanowali już wzajemne rewizyty, aby umacniać nawiązane przyjaźnie, a nauczyciele dalszą współpracę szkół.