CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Thursday, 26 November 2015

Wizyta w Wilnie w prasie


Gimnazjaliści z wizytą w WilnieW dniach od 16 do 20 listopada 2015r. grupa uczniów i nauczycieli szkolnego zespołu Erasmus + z Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu,  w składzie: pani Anna Walas, pani Joanna Janas-Sajdak, Aleksandra Bryniarska, Aleksandra Papaj, Katarzyna Bąchor, Oliwia Pikuła, Piotr Cesarz, w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Lessons for present, lessons for future”, odwiedziła Wilno. Organizatorem spotkania była szkoła partnerska projektu  Šolomo Aleichemo ORT Gimnazija.

W drodze na Litwę, wraz z zespołem z Hiszpanii odwiedziliśmy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, gdzie zobaczyliśmy wystawę stałą „1000 lat historii Żydów polskich”. Spacer po nowoczesnym muzeum z przewodnikiem w języku angielskim pogłębił naszą wiedzę na temat interesującego nas okresu historii, a także pozwolił lepiej zrozumieć kontekst historyczny. 

Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny


Uroczysta ceremonia otwarcia spotkania odbyła się 16 listopada w siedzibie szkoły. Zostaliśmy powitani przez dyrekcję i całą społeczność szkolną. Następnie przedstawicielka litewskiego Ministerstwa Edukacji zapoznała nas z systemem edukacji na Litwie.


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Po uroczystości udaliśmy się na zwiedzanie litewskiego Parlamentu, gdzie 11 marca 1990r. podpisano akt o przywróceniu niepodległości Litwy. Ciekawostką parlamentu litewskiego jest to, że posiada on dwie sale posiedzeń: nowa- miejsce bieżących obrad i stara, która obecnie wykorzystywana jest do uroczystych posiedzeń parlamentu.   
  


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

W Centrum Społeczności Żydowskiej na Litwie, spotkaliśmy się  z przewodniczącą tej społeczności, Faina Kukliansky, która zapoznała  nas z historią Żydów na Litwie. 


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od spotkania uczniów i nauczycieli, podczas którego uczniowie szlifowali język uczestnicząc w zabawach integracyjnych.


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Następnie udaliśmy się do Ponar, miejsca masowej zagłady Żydów podczas II wojny światowej oraz Bunkru Partyzantów. Naszą przewodniczką była Fania Brancovskaya, która po ucieczce z getta zasiliła szeregi partyzantów i bardzo szczegółowo opowiedziała nam zarówno o tym, co działo się w Ponarach, jak i o tym, jak wyglądało codzienne życie partyzantów w lesie. Spotkanie z Fanią na długo pozostanie w naszej pamięci. 


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Po południu zwiedziliśmy The Green House, Vilna Gaon Jewish State Museum, gdzie obejrzeliśmy wystawę na temat historii Holokaustu na Litwie. 

Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

W środę 18 listopada udaliśmy się na zwiedzanie Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie zaprezentowano nam bibliotekę, wieżę kościelną. Obejrzeliśmy także zbiór ksiąg średniowiecznych.


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Następnie przespacerowaliśmy się po terenyie byłego Getta, a nauczycielka historii naszych gospodarzy przedstawiła nam historię tego miejsca oraz opowiedziała o życiu w getcie. 


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Kolejnym punktem programu była Užupis, czyli artystyczna dzielnica Starego Miasta, gdzie znajduje się także Ministerstwo Edukacji. Nauczyciele biorący udział w spotkaniu nie omieszkali zrobić sobie zdjęcia na tle gmachu ministerstwa.


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

W czwartek 19 listopada uczniowie wszystkich szkół partnerskich przedstawiali przygotowane przez siebie prezentacje na temat: „Jak rozumiem opór?”


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Uczniowie Šolomo Aleichemo, oprócz prezentacji przygotowali również krótkie przedstawienie „Remember”.


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Po prezentacjach uczestniczyliśmy w wykładzie na temat: „Obozy koncentracyjne i obozy śmierci na Litwie podczas II wojny światowej”, przeprowadzonym przez pracownika Vilna Gaon Jewish State Museum. 

Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

W piątek odwiedziliśmy Urząd Miasta, gdzie poznaliśmy plany rozbudowy Wilna i mogliśmy podziwiać panoramę miasta. 


Następnie udaliśmy się do Trok, gdzie zwiedziliśmy pięknie odrestaurowany średniowieczny zamek położony na jeziorze Galwe. Zamek wzniesiony został w XIV-XV w. przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda.

Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Skosztowaliśmy także tradycyjnej kuchni Karaimów.

Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Szkoła naszych partnerów jest szkołą żydowską, dzięki czemu oprócz historii poznawaliśmy również tradycje żydowskie, na przykład podczas lekcji tradycji lub Shabbat, szkolnej uroczystości organizowanej w każdy piątek. 


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Mieliśmy możliwość uczestniczyć w lekcjach hebrajskiego, litewskiego i innych.

Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Uczniowie poznawali się wzajemnie. Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem szkoły, jej wyposażenia, poważnego podejścia uczniów do nauki oraz bardzo dobrej znajomości języka angielskiego przez uczniów goszczącej nas szkoły.


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Codziennie odbywały się także spotkania nauczycieli, poświęcone zarządzaniu projektem. Omówione zostały scenariusze lekcji z pierwszej jednostki „Opór”, wszyscy uczestnicy przedstawili biografie do kolejnej jednostki dydaktycznej „Kolaboracja”, omówione zostało kolejne spotkanie w Grecji.


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Mimo napiętego programu nie zabrakło czasu na nawiązywanie przyjaźni, taniec, wspólny śpiew i ogólnie dobrą  zabawę.


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele korzystali z możliwości rozwijania umiejętności językowych w trakcie codziennych zajęć. Dzięki pobytowi w domach naszych partnerów uczniowie mogli bliżej poznać ich kulturę i codzienne zwyczaje. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych wszyscy spędziliśmy cudowny tydzień, który na długo pozostanie w naszej pamięci.