CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Monday, 14 November 2016

"Różne światy - jedna historia" - uczniowie naszego Gimnazjum w Muzeum Zamek Sielecki i Pałac Schoena

W listopadzie wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu odwiedzili Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki, gdzie zwiedzili wystawę „Różne światy – jedna historia. Dzieje ludności Żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim.” Uczniowie wysłuchali opowieści o życiu społeczności żydowskiej w Sosnowcu przed i podczas II wojny światowej, obejrzeli zdjęcia z tego okresu, a także wzięli udział w projekcji filmu dokumentalnego „Pamiętnik Rutki Laskier”. 





Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat społeczności żydowskiej na terenie Sosnowca aż do momentu Zagłady podczas II wojny światowej również podczas lekcji muzealnej w Muzeum Pałac Schoena „Wspominając sąsiadów – o sosnowieckich żydach”. Uczniowie rozmawiali na temat stosunków polsko - żydowskich przed i podczas wojny, a także o naszych stosunkach z mniejszościami etnicznymi dzisiaj. Obie wizyty w muzeach realizowane były w ramach projektu Unii Europejskiej Erasmus+ „Lessons for present, lessons for future”.

Wednesday, 2 November 2016

Wycieczka do Fabryki Schindlera

27 października uczniowie szkolnego zespołu Erasmus+ oraz uczniowie, którzy w zeszłym roku szkolnym uczestniczyli w Projekcie Pamięć odbyli kolejną ciekawą lekcję historii na temat II Wojny Światowej. Tym razem odwiedziliśmy miejsce pamięci Muzeum Fabryka Schindlera w Krakowie, gdzie między innymi poznaliśmy historię Oskara Schindlera, Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, który w tejże fabryce uratował ponad tysiąc Żydów. Spacerowaliśmy ulicami Krakowa w czasie okupacji, przez okna tramwaju oglądaliśmy sceny z życia miasta, przeciskaliśmy się wąskimi ulicami getta i zaglądaliśmy do ciasnych mieszkań, w których mieszkali Żydzi słuchając niezwykle ciekawej opowieści naszych przewodniczek.






Po drodze do Muzeum  odwiedziliśmy także kwaterę główną Generalnego Gubernatora Hansa Franka, czyli Zamkek na Wawelu.