CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Tuesday, 26 January 2016

Wystawa zdjęć w Rocznicę Wyzwolenia Auschwitz-Birkenau

 27 stycznia 2016 r. przypada 71 rocznica wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W celu uczczenia tego wydarzenia w naszym gimnazjum przygotowana została wystawa zdjęć. Osobą odpowiedzialną za opracowanie wystawy była Pani Małgorzata Pełka.


Wednesday, 20 January 2016

Warsztaty przygotowujące uczniów do wizyty w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

18 stycznia 2016r. wszyscy uczniowie klas trzecich wzięli udział w warsztatach przygotowujących do wizyty w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Dzięki zajęciom uczniowie poznali najważniejsze fakty dotyczące powstania i funkcjonowania obozu zagłady, co umożliwi im bardziej świadome zwiedzanie Miejsca Pamięci i Muzeum.  Warsztaty przeprowadzone zostały przez nauczyciela historii z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Katowice.

Warsztaty zorganizowane zostały w ramach realizacji projektu Erasmus+ „Lessons for present, lessons for future” i stanowią początek stałej współpracy szkoły z oddziałem IPN w  Katowicach.