CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Sunday, 4 October 2015

Program wymiany uczniów w Wilnie

W dniach od 16 do 20 listopada 2015r. odbędzie się kolejna wymiana uczniów w ramach projektu "Lessons for present, lessons for future". Tym razem spotkamy się z partnerami projektu w Wilnie. Oto program wizyty:
 

Thursday, 1 October 2015

Spotkanie nauczycieli w mediach

W Kurierze Miejskim ukazał się artykuł na temat spotkania szkoleniowego nauczycieli.