CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Monday, 31 August 2015

Spotkanie szkoleniowe nauczycieli 14 - 18 września 2015

W dniach od 14 - 18 września odbędzie się kolejne spotkanie w ramach projektu. Tym razem nauczyciele ze wszystkich szkół partnerskich spotkają się na szkoleniu dotyczącym nauczania o Holokauście. Wykłady i warsztaty będą odbywać się w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie. Oto szczegółowy plan wizyty: