CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Sunday, 21 June 2015

"Revenge. Młodzież zagórska w walce o wolną Polskę."

Sztuka napisana i przygotowana przez uczniów Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu i zaprezentowana 6 maja 2015 r., podczas wizyty przedstawicieli szkół partnerskich projektu   Monday, 1 June 2015

Prezentacja przedstawienia "Revenge" podczas zebrań z rodzicami

19 maja uczniowie zespołu Erasmus + zaprezentowali rodzicom  przedstawienie "Revenge''. Przedstawienie zostało napisane przez uczniów w ramach prac nad projektem "Lessons for present, lessons for future" i po raz pierwszy zaprezentowane podczas międzynarodowego spotkania, które odbyło się w maju w  Gimnazjum nr 9. 
Wszystkim rodzicom serdecznie dziękujemy za przybycie.