CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Saturday, 30 April 2016

Wycieczka na krakowski Kazimierz i spotkanie z Ocalałą z Holocaustu

28 kwietnia 45 uczniów Gimnazjum nr 9 odwiedziło żydowską dzielnicę Krakowa – Kazimierz, gdzie podczas dwugodzinnego spaceru poznawali historię i kulturę społeczności żydowskiej w Krakowie oraz fakty związane z historią II wojny światowej i Holokaustu. Wycieczka zorganizowana została we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja w ramach realizacji projektu „Lessons for present, lessons for future” finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od Starej Synagogi, następnie udaliśmy się do Synagogi Remu, gdzie poznaliśmy historię jej powstania. Przysiedliśmy na ławeczce Jana Karskiego i poznaliśmy historię Heleny Rubinstein. Odwiedziliśmy Okrąglak, który przed wojną służył jako rytualna rzeźnia drobiu dla żydowskich mieszkańców Kazimierza, a następnie przeszliśmy na teren byłego getta. Zwieńczeniem naszej wycieczki była wizyta w Centrum Społeczności Żydowskiej, gdzie mieliśmy zaszczyt spotkać się z Panią Lidią Maksymowicz, która jako dziecko trafiła do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i wysłuchać jej trudnej historii. Spotkania ze świadkami historii stanowią najlepszą jej lekcję, dlatego spotkanie z Panią Lidią i jej apel do uczniów, aby robić wszystko, żeby historia nigdy się nie powtórzyła na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Tuesday, 26 April 2016

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Trnavie 19 -21 kwietnia 2016


Dnia 21 kwietnia 2016 roku, po trzech  pasjonujących  dniach, zakończyliśmy  kolejne międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Lessons for present, lessons for future”, finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus +. Tym  razem organizatorem spotkania było Gymnázium Angely Merici w Trnavie na Słowacji.

Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II reprezentowały pani Anna Badek oraz koordynatorka projektu pani Joanna Janas-Sajdak. Pozostali uczestnicy to 12-osobowa grupa nauczycieli  z Hiszpanii, Włoch, Grecji, Litwy, Turcji, Finlandii  no i  oczywiście  nasi  wspaniali  gospodarze, nauczyciele  z trnavskiego  gimnazjum.  Już  od  pierwszych  chwil  dało  się  wyczuć  podniosłą atmosferę naszej  wizyty -  zostaliśmy  niezwykle miło i serdecznie  przywitaniem i  ta  atmosfera  serdeczności  otaczała  nas  nieprzerwanie  do  końca pobytu. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnym poczęstunkiem chlebem i solą przez uczniów szkoły, którzy także  zaśpiewali  i  z  impetem  zaprezentowali  tradycyjny taniec słowacki. Koniecznie  należy  podkreślić , że było   dla  nas  niesamowicie  wzruszającym   przeżyciem   oglądanie  tego  radosnego  spektaklu, do  którego  z pewnością  młodzież  musiała się długo  i  pracowicie  przygotowywać. 

Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Po  przywitaniu  przez  Panią  Dyrektor i koordynatorkę  panią  Sabinę Blažową zostaliśmy   zaproszeni  do  Urzędu  Miasta, gdzie jego rzecznik pan Pavol Tomašovič zapoznał  nas  z  fascynującą  historią Trnavy oraz oprowadził po  zabytkowym skrzydle budynku, które w  średniowieczu służyło jako  pierwsza siedziba władz administracyjnych Trnavy, a  gdzie  obecnie odbywają  się wystawy artystyczne.     
<
Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie szkoły, podczas którego naszymi przewodnikami byli uczniowie. Poznaliśmy historię  Angeli Merici i sióstr  Urszulanek założycielek gimnazjum, a także mieliśmy możliwość przyjrzeć się codziennej  pracy  nauczycieli.

Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Byłoby  ogromnym  uchybieniem  w  stosunku  do gospodarzy, gdybyśmy  nie  wspomnieli o …ciepłych  bułeczkach  drożdżowych  upieczonych  dla  nas  przez panią  kucharkę  w  czasie, kiedy  zwiedzaliśmy Trnavę. Zapach  tych pyszności  unosił  się  w  całej  szkole,  a my …nieco  już  głodni  i  zmęczeni  ilością  wrażeń …przenieśliśmy się  łakomie  w  świat  dzieciństwa.

 Po  zapoznaniu  się i  skonfrontowaniu  specyfiki  funkcjonowania edukacji  w  naszych  krajach, przeszliśmy  do  realizacji  programu, który  jest od  2  lat  treścią  naszych  spotkań. 
We wtorek odbyły się jeszcze dwa spotkania  związane z zarządzaniem projektem, podczas których omówiliśmy nasze scenariusze lekcji na temat Kolaboracji, także sposób prezentowania informacji na blogu projektu. Zespół z Finlandii zaprezentował propozycję programu wizyty w ich szkole, wiec  przygotowaliśmy plan podróży i  organizacji  wymiany naszych uczniów. Omówiliśmy  także kwestie związane z zadaniami na kolejne miesiące realizacji projektu, zajęliśmy  się  także sposobami  publikacji  naszych  nowych scenariuszy. W środę mieliśmy przyjemność znaleźć się w (wypełnionej po  brzegi  uczniami  gościnnego  gimnazjum) sali  kina  Gwiazda, by uczestniczyć w  sympozjum etycznym  na temat „Wierzyć, czy nie wierzyć, oto jest pytanie”. Obejrzeliśmy poruszający  do  głębi,  wykonany  przez nieocenionych  uczniów, niezwykle profesjonalnie  i  z  pasją    spektakl taneczny  na  temat Holocaustu. 


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Obejrzeliśmy także równie profesjonalne prezentacje przygotowane oczywiście … przez uczniów Gymnázium Angely Merici i uczniów szkół partnerskich.


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Głównym punktem programu był  wykład przeprowadzony przez doktor teologii panią Lucia Hidvéghyová na temat relacji żydowsko – chrześcijańskich w  kontekście  interpretacji  Biblii.


Po południu zwiedziliśmy  w  Trnavie miejsca  związane z Judaizmem i Holokaustem, między innymi dwie renesansowe  synagogi i cmentarz żydowski.

Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Dzień ten zakończył się spotkaniem zarządzającym, podczas którego wszyscy partnerzy zaprezentowali proponowane  przez  siebie biografie  i pomysły na scenariusze do kolejnej jednostki dydaktycznej „Obojętność”, którą  zajmować  będziemy  się  w  Finlandii.

We  czwartek  odwiedziliśmy Muzeum Holokaustu w Sered, mieszczące się na terenie byłego obozu koncentracyjnego i obozu pracy. Mieliśmy  okazję poznać fakty dotyczące Holokaustu na Słowacji. Tu  należy  się  specjalne  podziękowanie dla  Dyrektora  tej placówki , który okazał  się  wielkim  entuzjastą  naszego  projektu i  przyjął  nas  osobiście, niezwykle  serdecznie.

Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Następnie udaliśmy się do górującego  nad  zakolem Dunaju, średniowiecznego Zamku w Devín,  gdzie znajduje się pomnik ofiar represji rządów totalitarnych. 


W Bratysławie zwiedziliśmy Muzeum Kultury Żydowskiej, w którym przedstawiono nam najważniejsze informacje na temat życia społeczności żydowskiej w Bratysławie i na Słowacji.


Czwartek  był  ostatnim dniem  pracy  podczas spotkania w  Trnavie. Nasza, jakże  zaprzyjaźniona  grupa  belfrów  z  całej prawie  Europy i  Turcji wykonała w 100%  plan wizyty i …wcale  nie  chciała  się  rozstać . Gospodarze przewidzieli  ten  stan ducha ludzi połączonych wspólną ideą zamieniającą  się  w  szybkim  tempie w  zwyczajną - niezwyczajną przyjaźń i przygotowali  dla  nas kolację  pożegnalną, na  którą  składały  się  regionalne  słowackie  potrawy, niektóre  wykonane osobiście  przez nauczycielki z Gimnazjum! Ostatnim akcentem, kolejnym dowodem serdeczności  Pani Dyrektor  i  całego  grona dla  naszej międzynarodowej  gromadki  był marcepanowy tort, którego tradycję  dawno  temu  wprowadzili  Włosi. Zaręczamy, że był  równie  dobry  jak  piękny!   Dziękujemy  za  wszystko  a  teraz  do  pracy  z  uczniami, których uczymy  się  uczyć  o  Holocauście.                                                                    Tekst: mgr Anna Badek

Monday, 11 April 2016

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe Trnava 19 - 21 kwietnia

W dniach od 19 do 21 kwietnia odbędzie się kolejne Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. Tym razem gospodarzem będzie Gymnázium Angely Merici w Trnavie na Słowacji.
Oto zaproszenie i program wizyty: