CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Tuesday, 27 December 2016

Wizyta klas trzecich w centrum edukacyjnym IPN Katowice

W listopadzie wszyscy uczniowie klas trzecich odwiedzili "Przystanek historia" - centrum edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i wzięli udział w specjalnych zajęciach przygotowujących ich do wizyty w Miejscu Pamięci i Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
To już drugi rok z rzędu, kiedy uczniowie naszego gimnazjum odwiedzają IPN, aby lepiej przygotować się do wizyty w muzeum.

.

Sunday, 11 December 2016

Spotkanie w Casale w Kurierze Miejskim Sosnowiec


Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Casale Monferrato

W terminie od 28 do 30 listopada 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowe w ramach projektu „Lessons for present, lessons for future” finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II było reprezentowane przez szkolnego koordynatora projektu, panią Joannę Janas-Sajdak oraz panią Joannę Popławską-Kozłowską i panią Beatę Grzywę. Było to przedostatnie spotkanie w ramach projektu, a jego głównym celem było omówienie najważniejszych kwestii związanych z publikacją opracowanych scenariuszy lekcji, omówieniem produkcji filmu dokumentalnego, który stanowić będzie pamiętnik projektu, przedstawienie scenariuszy na temat ”Pamięć historyczna, a język totalitarnych ruchów w Europie” oraz omówienie ostatniego spotkania w Elche.

 Spotkanie rozpoczęło się uroczystą ceremonią, podczas której uczestnicy powitani zostali przez Dyrektor szkoły Panią Nicolettę Berrone przedstawicielkę wydziału edukacji w Casale Monferrato oraz chór złożony z uczniów i nauczycieli.
 

Po powitaniu odbyło się spotkanie z Panem Jacques Pion, niezależnym fotografem francuskim, który wraz uczniami IS Leardi wykonał projekt „Mur”. Podczas spotkania obejrzeliśmy fotografie uczniów, które stanowiły podstawę do refleksji na temat praw człowieka.

 
Następnie odbyła się rozmowa na temat praw człowieka we Włoszech i Europie z przedstawicielami Stowarzyszeń „Migrantes” i „Eforum”, podczas której przedstawiono wystawę na temat imigracji: „… kradną nam pracę, nasza historia / i nasza historia…”.

 
Kolejnym punktem programu było spotkanie związane z zarządzeniem projektem, podczas którego omówione zostały kwestie związane z publikacją książki i filmem dokumentalnym.


W kolejnym dniu odbyła się wycieczka do Mediolanu, gdzie uczestnicy spotkania odwiedzili Memorial „Peron 21.”, miejsce pamięci poświęcone Shoah, znajdujące się w podziemiach mediolańskiego Dworca Centralnego, skąd deportowano Żydów do obozów zagłady.


Ostatni dzień spotkania rozpoczął się od krótkiej wizyty w redakcji gazety Il Monferrato. Pozostała część dnia poświęcona była prezentacji scenariuszy lekcji oraz omówieniu ankiet ewaluacyjnych.