CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Wednesday, 9 December 2015

Lekcja historii w IPN Odział Katowice

7 grudnia uczniowie klas trzecich naszego Gimnazjum odwiedzili „Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach, gdzie uczestniczyli w lekcji historii na temat: „Sposoby ratowania Żydów pod okupacją niemiecką”. Zajęcia dotyczyły trudnego tematu postaw Polaków wobec zagrożonych Holokaustem Żydów, ukazywały warunki, w jakich przyszło działać tym, którzy z narażeniem życia zdecydowali się na pomaganie ginącym. Uczniowie poznali zarówno problemy, przed którymi stali polscy Sprawiedliwi, metody jakimi się posługiwali, jak i motywy, jakie nimi kierowały. Lekcja zorganizowana była w ramach projektu  „Lessons for present, lessons for future”.  Tuesday, 1 December 2015

Spotkanie szkoleniowe w Newsletterze Galicja Jewish Museum

Informacja na temat spotkania szkoleniowego, które odbyło się we wrześniu znalazła się w październikowym Newsletterze Żydowskiego Muzeum Galicia w Krakowie.