CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Friday, 26 August 2016

Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego

23 czerwca uczniowie szkolnego zespołu Erasmus+ w ramach upowszechniania wiedzy o II wojnie światowej i Holokauście i w nagrodę za kolejny rok pracy na rzecz projektu odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Wycieczka stanowi jeden z elementów realizacji projektu  "Lessons for present, lessons for future" i ufundowana została z funduszy programu Unii Europejskiej Erasmus+. 


Korzystając z okazji odwiedziliśmy także Łazienki Królewskie. Dla niektórych uczniów była to pierwsza wizyta w stolicy.