CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Thursday, 26 May 2016

"Projekt Pamięć" (The Memory Project) w Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II

W marcu i kwietniu 2016 r. uczniowie klasy Ib naszego gimnazjum pod kierunkiem Pani Małgorzaty Pełki i Pani Joanny Janas-Sajdak zrealizowali ”Projekt Pamięć” ( The Memory Project), projekt edukacyjny dotyczący Holokaustu i drugiej wojny światowej, łączący historię ze sztuką. Projekt został zrealizowany dzięki uprzejmości Pani Roz Jacobs, amerykańskiej malarki, która wraz z Panią Laurie Wiesman są autorkami projektu oraz dzięki pomocy Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.

Celem projektu było zapoznanie uczniów z podstawowymi faktami dotyczącymi Holokaustu i II wojny światowej oraz łączenie przez uczniów wydarzeń historycznych z przeżyciami własnej rodziny. Jednym z zadań uczniów było przeprowadzenie wywiadu z osobą z rodziny lub społeczności lokalnej na temat przełomowych doświadczeń w życiu tej osoby. Wielu uczniów odkryło w swojej rodzinie ciekawe historie z okresu II wojny światowej, które pozwoliły im w zupełnie nowy sposób spojrzeć na swoje babcie, dziadków i pradziadków. Ponadto, uczniowie zastanawiali się nad znaczeniem pamięci, poznawali biografie ofiar Holokaustu, a następnie tworzyli ich portrety węglem drzewnym i pastelami.

Rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu dokumentalnego „Odnaleźć Kalmana”, który ukazywał historię Anny Huberman, matki Roz Jacobs, i jej młodszego brata Kalmana. To właśnie postać wujka Kalmana, którego nigdy nie poznała, była inspiracją dla Roz Jacobs do stworzenia „Projektu Pamięć”. Poznając historię jednej rodziny uczniowie mieli możliwość zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami z okresu II wojny światowej. 
Kolejny krok stanowiło poznanie biografii ofiar Holokaustu, ocalonych z Zagłady, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz narysowanie portretów tych osób za pomocą światła i cienia. Uczniowie mieli również możliwość zastanowić się nad doświadczeniami i podzielić swoimi refleksjami.Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny


Wyświetl wszystkie
Uzyskaj własny

Stworzone przez uczniów portrety posłużyły do stworzenia wystawy, którą uczciliśmy
wybuch Powstania w Getcie Warszawskim.