CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Friday, 2 June 2017

Wizyta gimnazjalistów w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie i spotkanie z Ocaloną z Holokaustu

10, 17, 22 i 26 maja wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu odwiedzili Żydowskie Muzeum Galicja. Uczniowie zwiedzili wystawę stałą "Śladami pamięci. Współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Polski", dzięki której mogli poznać bogactwo i różnorodność żydowskiego życia, które istniało na terenie południowej Polski przed Zagładą, zarówno w dużych miastach jak Kraków, ale także w miasteczkach i wsiach.

 Zwiedzanie rozpoczęło się krótkim wprowadzeniem do tematu przez panią przewodnik.
Następnie uczniowie pracowali w grupach ze specjalnie przygotowanymi materiałami i prezentowali wyniki swojej pracy. Dzięki temu mogli lepiej zapoznać się z poszczególnymi elementami wystawy i omawianymi zagadnieniami.

Jednak najważniejszym punktem programu naszych wycieczek było spotkanie z Ocaloną z Holokaustu. Osobiste spotkanie ze Świadkiem historii jest zawsze najbardziej wzruszającym i zapadającym w pamięć wydarzeniem.


Wycieczki zrealizowane zostały w ramach projektu "Lessons for present, lessons for future" finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.

No comments:

Post a Comment