CELE PROJEKTU

Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie.

Wednesday, 7 June 2017

Zespół Erasmus+ znów w Warszawie

W poniedziałek uczniowie szkolnego zespołu Erasmus+ po raz kolejny odwiedzili Warszawę. Tym razem odwiedziliśmy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, gdzie odbyliśmy spacer po wystawie stałej ukazującej historię ludności Żydowskiej na ziemiach polskich od średniowiecza aż do współczesności. Dowiedzieliśmy się dlaczego to właśnie w Polsce zamieszkiwała największa społeczność Żydowska, która przez wieki wpływała na wszelkie przejawy życia. 


Po zwiedzeniu Muzeum udaliśmy się na spacer po Starym Mieście i do Łazienek Królewskich.


Niestety była to już ostatnia wycieczka realizowana w ramach projektu "Lessons for present, lessons for future", gdyż nieubłaganie zmierza on do końca. Niemniej jednak pozostają nam piękne wspomnienia, wiedza jaką zdobyliśmy dzięki udziałowi w projekcie oraz przyjaźnie.

No comments:

Post a Comment